شرکت ذوب آهن اصفهان امروز به عرضه تیرآهن ١۴ تا ١٨ و سبد میلگرد مخلوط در بازار کالا با نرخ پایه ٣۵,٣٧٠ ریال اقدام کرد که در هر دو معامله تقاضای بالا...