بورس ٢۴ : پاکسان یکی از شرکت های پیشتاز در عرصه تولید مواد شوینده است که در ۶ ماهه نخست سال مالی ٩٨ خود موفق به ثبت فروش بیش از ٣٨٠ میلیارد تومانی شد. مدیر عامل این شرکت پیشتر از فروش ١٠٠٠میلیارد تومانی این شرکت برای سال مالی جاری خبرداده بود که با توجه به روندی که شرکت در پیش گرفته است ، این میزان فروش برای سال مالی جاری این شرکت در دسترس است. فرهنگ ساکی مدیر عامل پاکسان درباره آخرین وضعیت عملکرد این شرکت به بورس ٢۴ گفت:در عملکرد شش ماهه ای که منتشر کردیم موفق به تحقق ارزش فروشی بیش از ٣٨٠ میلیارد تومان شدیم و روند عملکرد ما در تیر ماه نیز از وضعیت مطلوبی برخوردار بوده است...

بورس 24 : پاکسان یکی از شرکت های پیشتاز در عرصه تولید مواد شوینده است که در 6 ماهه نخست سال مالی 98 خود موفق به ثبت فروش بیش از 380 میلیارد تومانی شد.

مدیر عامل این شرکت پیشتر از فروش 1000میلیارد تومانی این شرکت برای سال مالی جاری خبرداده بود که با توجه به روندی که شرکت در پیش گرفته است ، این میزان فروش برای سال مالی جاری این شرکت در دسترس است.

فرهنگ ساکی مدیر عامل پاکسان درباره آخرین وضعیت عملکرد این شرکت به بورس 24 گفت:در عملکرد شش ماهه ای که منتشر کردیم موفق به تحقق ارزش فروشی بیش از 380 میلیارد تومان شدیم و روند عملکرد ما در تیر ماه نیز از وضعیت مطلوبی برخوردار بوده است.

وی گفت: در سال جاری عملکرد خوبی خواهیم داشت و با توجه به این که در تابستان و پائیز روند فروش ما بهتر خواهد شد انتظار داریم طبق بودجه انتظاری که در گزارش تفسیری نیز اعلام کردیم ، معادل ارزش فروش هزار میلیارد تومانی را محقق کنیم.

ساکی گفت: خوشبختانه موفق شدیم تا بر اساس رشدی که در قیمت نهاده های تولید داشتیم با اصلاح نرخ هایی که داشتیم بخشی از هزینه ها را پوشش دهیم و انتظار داریم با توجه به شرایط موجود بودجه پیش بینی شده سال جاری را هم از نظر ارزش فروش و هم از نظر تناز فروش محقق کنیم.

مدیر عامل پاکسان گفت: با توجه به برنامه ریزی هایی که داشته ایم نگرانی خاصی از بابت تامین مواد اولیه نداریم و با اقداماتی که پیاده سازی کردیم ریسک تامین مواد اولیه را تا پایان سال جاری به حداقل ممکن کاهش دادیم و خطوط تولید ما بدون مشکل در حال تولید است، انتظار داریم امسال با توجه به اقداماتی که صورت دادیم در حوزه تنوع دهی به سبد محصولات، اصلاح استراتژی فروش، مدیریت هزینه های تولید و ... عملکرد بسیار خوبی را به ثبت برسانیم و حقوق صاحبان سهام را افزایش دهیم.