امسال فوکوس بر لیزینگ و سودآوری در بازارهای خارجی است معادل ۴۷ درصد سود صنعت لیزینگ کشور را لیزینگ رایان سایپا، کسب کرده است. باقری خوزانی، این سخن را گفت و افزود...

بورس 24: مدیر عامل ولساپا در مجمع این شرکت گفت: برای پرداخت سود خساست نمی کنیم.

وی تصریح کرد: هیات مدیره ولساپا برای پرداخت سود به سهامداران، خساست و سختگیری نمی کند. 

مجید باقری خوزانی، افزود: از سال ۸۶ تا کنون بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان سود به سهامداران پرداخت کرده ایم و تنها کمتر از یک درصد سهامداران سود سهام خود را به دلایل نامعلوم دریافت نمی کنند‌.

او در خصوص صادرات محصولات سایپا به صورت لیزینگی، گفت: رویکردهای جدید ولساپا در سال ۹۸ مبتنی بر لیزینگ و سودآوری در بازارهای خارجی است.

باقری افرود: بر اساس آمارهای رسمی در کشور، در سال ۹۷ بیش از ۲۰۵ میلیارد تومان سود کسب کردیم و معادل ۴۷ درصد سود صنعت لیزینگ کشور را لیزینگ رایان سایپا کسب کرده است.

تکمیلی: 

مجمع لیزینگ رایان سایپا با حضور حداکثر سهامداران برگزار شد. به گزارش خبرنگار بورس 24، در مجمع شرکت لیزینگ رایان سایپا، 15 تومان سود تقسیم شد.

مجید باقری خوزانی، مدیر عامل ولساپا در این مجمع گفت: افزایش سرمایه از انباشته  در یک ماه آینده انجام خواهد شد. همچنین تجدید ارزیابی دارایی ها تکلیف شده است، که باید انجام شود. 

وی در خصوص موضوع بازارگردانی شرکت گفت: تلاش می کنیم که برنامه تجدید ارزیابی  دارایی ها در دستور کار قرار بگیرد و به زودی از این محل افزایش سرمایه داشته باشیم که دلیل اصلی آن  معافیت مالیاتی است. 

او گفت: برای پرداخت سود خساست نمی کنیم. مدیر عامل شرکت لیزینگ رایان سایپا، در مجمع عمومی سال مالی ۹۷، تصریح کرد: هیات مدیره ولساپا برای پرداخت سود به سهامداران، خساست و سختگیری نمی کند.

باقری خوزانی، افزود: از سال ۸۶ تا کنون بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان سود به سهامداران پرداخت کرده ایم و تنها کمتر از یک درصد سهامداران سود سهام خود را به دلایل نامعلوم دریافت نمی کنند‌.

وی در خصوص صادرات محصولات سایپا به صورت لیزینگی، گفت: رویکردهای جدید ولساپا در سال ۹۸ مبتنی بر لیزینگ و سودآوری در بازارهای خارجی است.

باقری افرود: بر اساس آمارهای رسمی در کشور، در سال ۹۷ بیش از ۲۰۵ میلیارد تومان سود کسب کردیم و معادل ۴۷ درصد سود صنعت لیزینگ کشور را لیزینگ رایان سایپا کسب کرده است.

وی گفت: بازنگری در برنامه ریزی استراتژیک بهبود وضعیت وصول مطالبات تجهیز منابع مالی از طریق گوناگون بهینه سازی هزینه های اجرایی سازمان افزایش سطح کیفیت ارائه خدمات به مشتریان حفظ سهم بازار موجود و سعی در توسعه آن و تنوع در لیزینگ محصولات مختلفی از برنامه‌ های آینده شرکت است.

به گفته او همچنین بازنگری اصلاح و تدوین ساختار سازمانی جدید فراهم سازی زمینه ایجاد تنوع و فروش تسهیلات در حوزه زنجیره تامین قطعات و بهینه سازی زیرساخت لازم جهت تسهیل امور نمایندگان فروش سایپا در راستای عدم مراجعه به شرکت در برنامه‌های جاری و آینده شرکت خواهد بود.

یکی از سوالاتی که در این مجمع مطرم شد، در خصوص قیمت سهام بود که ظاهرا رشدی نداشته و حتی با بی مهری سهامدار عمده به فروش می رود و مدیر عامل در این خصوص گفت: برنامه ای ترسیم شود، برای رشد سهم؛ رسیدن نرخ به آنچه مقبول سهامداران است. در همین راستا بازارگردانی اولویت اصلی خواهد بود. 

وی افزود: باید بتوانیم از تمامی فرصت های زنجیره ارزش لیزینگ استفاده کنیم. بدون استثنا می توانیم، لیزینگ محصولات سایپا را داشته باشیم و سود کنیم، در حال ورود به حوزه های جدید نیز هستیم؛ یکی از آنها صادرات است.