به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سرمایه گذاری امید اعلام داشت پیرو اطلاعیه های شماره ۵٢٧٧٣٠ پ ، ۵٢۴۶٧۴ و ۵٢١٩٨٢ مورخ ٢۵ اسفند ٩٧ در خصوص "اصل و خسارت تاخیر تادیه نسبت به سود سهام سال‌های ٩٢ تا ٩۵ و خسارات تاخیر تادیه تا زمان پرداخت سود مورد مطالبه "بانک سپه‏- دارنده ٧٠.۴٣ درصد سهم" از شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید، به پیوست تصویر صورتجلسه هیات مدیره مبنی بر چگونگی نحوه تسویه مطالبات بانک سپه ارسال می¬گردد. شایان ذکر است در صورت قطعیت هر مورد از معاملات، براساس دستورالعمل های سازمان بورس و اوراق بهادار اطلاع رسانی خواهد شد.