مدیرعامل «فارس» در گفت و گو با بورس ٢۴ : ما که راضی بودیم ؛ بازار هم راضی باشد عرضه دیگری در این نماد نخواهیم داشت پتروشیمی بندر امام هم در صف عرضه قرار گرفت

بورس 24 : در عرضه اولیه پتروشیمی نوری به هر کد 533 سهم در سقف قیمتی 3125 تومان معادل حدودا یک میلیون و ششصد و شصت هزار تومان تعلق گرفت.

جالب این است که در عرضه اولیه «نوری» ۵۶۲ هزار کد مشارکت کردند و رکورد مشارکت در عرضه های اولیه شکسته شد و به هر کد در قیمت 3125 تومان ،تعداد 533 سهم تخصیص داده شد.

جعفر ربیعی مدیر عامل شرکت هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس در خصوص عرضه اولیه سهام پتروشیمی نوری به خبرنگار بورس ۲۴گفت: عرضه «نوری» بسیار موفق بود و ما خوشحالیم که این عرضه به خوبی انجام شد.

وی گفت: سهام «نوری» به نظر سهامداران عمده، حتی پایین تر از ارزش واقعی عرضه شد و این برای سهامداران جدید شرکت خوب خواهد بود. ما از این عرضه اولیه راضی بودیم و امیدواریم که بازار هم راضی باشد.

سهامدار عمده «نوری» با بیان این که این عرضه بیشترین تقاضا را در بورس داشته گفت: عرضه اولیه «نوری» تقاضای زیادی داشته و کد اولی ها به عنوان نخستین معاملات خود از عرضه اولیه نوری آغاز کرده‌اند که این موضوع بسیار خوشایند است.

او در مورد عرضه های بعدی «نوری» گفت: طبق تعهد ، سهامداران عمده امروز سهم خود را عرضه کردند و دیگر عرضه ای نخواهند داشت.

مدیر عامل هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس گفت: تا پایان سال امیدواریم بتوانیم، سهام پتروشیمی بندر امام را نیز در بورس عرضه نمائیم.