توسط نرخ صادراتی قیر در فروردین در محدوده ٢٨۵ دلار به ازای هر تن می باشد و طی ماه های اردیبهشت و خرداد به ترتیب به سطوح ٣١۶ و ٣٢٣ دلار...