از نظر سود دهی / این میزان امسال به حدود ١٢ هزار میلیارد تومان خواهد رسید این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: سود این شرکت در سال گذشته حدود ١٠ هزار میلیارد تومان و امسال تا جایی که بررسی کرده‌ ایم، به حدود...

بورس 24: موسوی لارگانی خاطر نشان کرد: فولاد مبارکه از نظر سود دهی بزرگ‌ ترین شرکت کشور است.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: سود این شرکت در سال گذشته حدود 10 هزار میلیارد تومان و امسال تا جایی که بررسی کرده‌ ایم، به حدود 12 هزار میلیارد تومان می‌ رسد.

منبع: تسنیم