ارائه خدمات الکترونیکی بانک ایران زمین، در بامداد روز جمعه ٢١ تیر به دلیل ارتقا و توسعه سیستم های فنی این بانک قطع خواهد بود...

بورس 24: ارائه خدمات الکترونیکی بانک ایران زمین، در بامداد روز جمعه 21 تیر به دلیل ارتقا و توسعه سیستم های فنی این بانک قطع خواهد بود.

به گزارش روابط عمومی، به منظور بهینه سازی و ارتقای سامانه های الکترونیکی، تمامی سرویس های بانکداری الکترونیک بانک ایران زمین، در بامداد روز جمعه 21 تیر 1398 از ساعت یک دقیقه بامداد الی 6 بامداد قطع خواهد بود.  

روابط عمومی بانک ایران زمین ضمن عذرخواهی از کلیه مشتریان گرامی بانک ایران زمین، تقاضا می کند که برای انجام خدمات بانکی موردنیاز خود قبل و یا بعد از ساعت های اعلامی اقدام نمایند.