بورس ٢۴ : سالی ۵۴۵ هزار تقاضای جدید در بازار مسکن مناطق شهری و روستایی کشور تولید می شود... این آمار جدیدترین نرخ از میزان تقاضای سالانه خرید و اجاره مسکن در کشور است که وزیر راه و شهرسازی آن را اعلام کرده است...

بورس 24 : سالی 545 هزار تقاضای جدید در بازار مسکن مناطق شهری و روستایی کشور تولید می شود.

این آمار جدیدترین نرخ از میزان تقاضای سالانه خرید و اجاره مسکن در کشور است که وزیر راه و شهرسازی آن را اعلام کرده است.

برآوردهای این وزارتخانه حکایت از آن دارد که از بین 500 تا 600 هزار ازدواج سالانه (تقاضای جدید از روی این آمار بدست آمده است) حدود 20 تا 25 درصد، صاحب خانه هستند به این معنا که قبل از ازدواج، اقدام به خرید مسکن به شکل مستقیم یا از طریق والدین خود کرده اند. اما مابقی وارد بازار خرید و اجاره می شوند.

وزارت راه و شهرسازی برای تامین مسکن تقاضای جدید برنامه ساخت سالانه 400 هزار واحد مسکونی را نهایی کرده است. برای امسال قرار است 400 هزار واحد مسکونی مهر در حال ساخت، تکمیل و به بازار مصرف عرضه شود!

هدف گذاری دولت برای تقاضای جدید سالانه آن است که 100 هزار نفر از زوج های جدید در بافت های فرسوده شهرها از طریق نوسازی محله های کلنگی ساکن شوند.

اوایل دهه 90 سالانه 700 تا 800 هزار تقاضای جدید در بازار مسکن کشوری تولید می شد اما الان به دلیل کاهش نرخ ازدواج، میزان تقاضای جدید مسکن کاهش پیدا کرده است.