بورس ٢۴ : روز گذشته جو بازار سرمایه بیشتر بر مدار عرضه بود و درعمده سهم های حاضر در بازار شاهد عرضه بودیم و خریداران نیز با بهره گیری از ترس حاکم بر بازار در تلاش برای خرید های با قیمت های مناسب تر بودند. روز گذشته جو بازار به نحوی بود که شاهد صف های فروش و قفل شدن معاملات نبودیم که این امر خود نشان دهنده نقد شونده بودن بازار و نشان دهنده پیش بینی برای تداوم روند صعودی است. یکی از نماد های مثبت دیروز بازار سهام شرکت نیرو ترانس بود که در برابر منفی های بازار مقاومت کرد و با صف خرید روز خود را به پایان برد...