به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت ملی صنایع مس ایران در اصلاحیه گزارش عملکرد ٣ ماهه منتهی به خرداد ١٣٩٨ مبلغ فروش خود را به ۵١٠٣ میلیارد تومان افزایش داد. هم چنین رقم فروش خرداد ماه به ١٩٨٢ میلیارد تومان افزایش داشت. این شرکت اعلام داشت با عنایت به اینکه صورتحساب های فروش محصولات این شرکت در ابتدا موقت بوده وپس از دوره قیمت گذاری و آنالیز و نرخ LME صورتحساب نهایی تهیه می شود و تغییرات افزایشی وکاهشی فروش را در پی خواهد داشت