تمام بهار چند؟ ربع سکه چند؟ آخرین قیمت هر قطعه نیم سکه بهار آزادی، ۲ میلیون و ۳۵۸ هزار تومان، قیمت ربع‌ سکه ۱ میلیون و...

بورس 24 :امروز ۱۷ تیر ۹۸ در بازار آزاد قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۴ میلیون و ۵۷۳ هزار تومان است.

هم چنین مظنه تهران نیز با قیمت ۱ میلیون و ۸۷۴ هزار تومان معامله می‌ شود. 

آخرین قیمت هر قطعه نیم‌ سکه بهار آزادی ۲ میلیون و ۳۵۸ هزار تومان، قیمت ربع‌ سکه ۱ میلیون و ۵۳۹ هزار تومان است.

قیمت سکه طرح قدیم نیز ۴ میلیون و ۳۷۰ هزار تومان است. قیمت سکه گرمی نیز ۹۸۹ هزار تومان است. 

اونس جهانی: ۱۳۹۹ دلار

مظنه: ۱۸۷۴۰۰۰ تومان

گرم: ۴۳۳۱۰۰ تومان

سکه قدیم: ۴۳۷۰۰۰۰ تومان

سکه امامی: ۴۵۷۳۰۰۰ تومان

سکه نیم: ۲۳۵۸۰۰۰ تومان

ربع: ۱۵۳۹۰۰۰ تومان

گرمی: ۹۸۹۰۰۰۰ تومان

منبع: فردا نیوز