به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت ملی صنایع مس ایران در مدت ٣ ماهه منتهی به خرداد سال جاری موفق به کسب درآمد ۴٧٧۴ میلیارد تومانی از فروش محصولات خود شود.