به گزارش بورس٢۴،حقوقی ها در بازار امروز وزنه فروش خود را سنگین تر کرده و با افزایش فروش در بازار امروز همراه بودیم

بورس 24 : حقوقی ها در بازار امروز وزنه فروش خود را سنگین تر کرده و با افزایش فروش در بازار امروز همراه بودیم.

نام سهم

خرید

فروش

بانک صادرات

سپهر صادرات17.5میلیون سهم

----

شیمیایی ایران

صندوق صنعت و معدن8.9 میلیون سهم

----

سایپا

ستاره تابان 1میلیون سهم

نیوان ابتکار50هزار سهم

---

بانک خاورمیانه

گروه صنعتی سپاهان 5 میلیون سهم

سرمایه گذاری سمند20 میلیون سهم

چادرملو

معادن و فلزات500 هزار سهم

----

پتروشیمی شازند

گروه توسعه ملی300 هزار سهم

----

پالایش نفت اصفهان

----

سرمایه گذاری تدبیرگران1 میلیون سهم

شیمیایی ایران1.8 میلیون سهم

سرمایه گذاری شاهد

----

مالی مهر آیندگان10 میلیون سهم

بانک دی

----

سازمان اقتصادی کوثر4.1 میلیون سهم

پاک اندیشان1.3 میلیون سهم

آ س پ

----

صندوق بیمه روستاییان2 میلیون سهم

بانک سینا

بازارگردان300 هزار سهم

----