در خصوص بالا بودن نرخ کارمزد انتشار اوراق سلف موازی استاندارد اعلام می شود که با توجه به اینکه اقدامات اجرایی جهت انتشار اوراق سلف موازی استاندارد در اواخر سال ١٣٩۶ انجام و جلسه هیات پذیرش شرکت بورس کالای ایران نیز در تاریخ ٩۶.١٢.۵برگزار گردید، لذا براساس شرایط دوره مذکور، پیش بینی اوراق سلف موازی استاندارد با نرخ ١٨.۵ تا ١٩ درصد به اضافه کارمزد ١ تا ٢ درصدی برای تعهد پذیره نویسی و بازار گردانی مدنظر قرارگردید که متاسفانه به دلیل عدم تامین وثیقه لازم،‌ مراحل اجرایی انتشار اوراق مذکور تا مرداد ماه سال ١٣٩٧ به تعویق افتاد...