بورس ٢۴ :بررسی سابقه معاملاتی نماد «فبستم» مربوط به شرکت صنایع بسته‌بندی مشهد که در بازار پایه ج فرابورس است، نشان می‌دهد از تاریخ ١٩ فروردین‌ماه امسال با آن که نماد این شرکت برای انجام معاملات مجاز بوده، اما خرید و فروشی در این سهم به ثبت نرسیده است. فبستم در روزهای پایانی اسفند ماه در محدوده قیمتی ١١٠ تومان قرار داشت که در روزهای ابتدایی سال جاری تا محدوده ١۶٢ تومان رشد کرد. این سهم که در بازار پایه ج فرابورس معامله می شود ، بر اساس قوانین و مقررات مجاز است صرفا در روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه هر هفته معامله شود.