فرایند پرداخت یاری و خدمت انجام عملیات تسویه با پذیرندگان پشتیبانی شده شرکت‌ های پرداخت یار را...

بورس 24: از این پس فرایند پرداخت یاری و خدمت انجام عملیات تسویه با پذیرندگان پشتیبانی شده شرکت‌ های پرداخت یار از طریق بانک ایران زمین انجام خواهد شد.

بر اساس اعلام شرکت شاپرک تعداد پرداخت یاران با رشد بسیار زیاد با توجه به قانون گذاری و تهیه سند در این بخش و همکاری و تعامل‌ های انجام شده امروزه به عدد ۳۴ شرکت رسیده است؛ پرداخت یاران در صورت حرکت در مسیر مناسب و رشد و تعامل با شرکت‌ های پرداخت الکترونیک می‌ توانند ضمن ارائه خدمات نوآورانه و جدید در بخش کاهش هزینه‌ های بخش پرداخت کشور نقش مهمی داشته باشند. 

یکی از چالش‌ های پرداخت یاران با شاپرک و شبکه بانکی کشور آماده نبودن زیر ساخت تسویه پرداخت یاری توسط بانک‌ ها و مسیر نچندان صحیح عملیات تسویه بود که با اقدامات ابلاغی بانک مرکزی و شاپرک به شبکه بانکی، فرآیند تسویه پرداخت یاری مورد تاکید قرار گرفت و حالا بعد از نهایی شدن آزمایش‌ ها و عملیاتی شدن در دو بانک ایران زمین و بانک آینده عملیات تسویه با پذیرندگان پشتیبانی شده شرکت‌ های پرداخت‌ یار از طریق این دو بانک انجام می‌ شود. 

بر اساس اعلام روابط عمومی شاپرک در آینده تعدادی از بانک هابه فرآیند تسویه اضافه خواهند شد.