سومین دوره لیگ بین المللی ستارگان بورس کار خود را آغاز کرد. امروز در این رویداد شاهد حضور تیم هایی از کشورهای خارجی گوناگون بودیم، که...

بورس 24: صبح امروز (شنبه) پانزدهم تیر ماه زنگ سومین لیگ بین المللی ستارگان بورس با حضور اعضای هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، مدیران ارشد بازار سرمایه به صدا درآمد.

در این رویداد شاهد حضور تیم هایی از کشورهای گوناگون خارجی بودیم. 

منبع: سنا