آنها این روزها افراد موفق بازار سرمایه هستند رقابت لیگ ستارگان بورس در حال باز کردن دامنه خود در دانشگاه های ایران است. همایون دارابی کارشناس خبره بازار سرمایه در روز آغازین سومین دوره رقابت لیگ ستارگان بورس، این سخن را گفت و ادامه داد...

بورس 24: لیگ ستارگان یکی از دستاوردهای فرهنگی بازار سرمایه کشور است که از نسل جوان و دانشگاهی افراد را به بازار وارد می کند.

همایون دارابی، کارشناس بازار سرمایه با بیان مطلب بالا در خصوص برگزاری سومین دوره لیگ ستارگان بورس گفت: برگزاری چنین رقابت هایی که در حقیقت یک کار دقیق و حرفه ای است، می تواند برای بازار و نیروی انسانی که باید از دانشگاه ها به طرف بازار بیایند جذاب باشد و یک پل ارتباطی بین دانشگاه و بازار سرمایه برقرار کند.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون لیگ ستارگان بورس در سومین سال برگزاری خود به یک بلوغ نسبی رسیده است، تصریح کرد: این رقابت ها در حال باز کردن دامنه خود در دانشگاه های ایران است. همچنین با وجود مشکلاتی که در برقراری ارتباط مالی با سایر کشورها داریم، اما برقراری قرابت های فرهنگی و تماس با بازارهای سرمایه کشورهای دیگر، می تواند پتانسیل هایی را برای آینده بازار به همراه داشته باشد. 

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه شرکت کنندگان خارجی در لیگ ستارگان بورس به طورقطع در آینده ای نزدیک در بازارهای سرمایه و مالی کشور خودشان فعال می شوند، ابراز داشت: تجربیات که این افراد در لیگ ستارگان بورس کسب می کنند، به نوعی یک پل ارتباطی و فرهنگی است که منفعتی را برای آنها ذخیره می کند.

دارابی با اشاره به لیگ های اول و دوم ، تصریح کرد: بسیاری از افرادی که در دوره های قبل در این رقابت ها شرکت کردند، هم اکنون جذب بازار سرمایه شده اند و افراد موفقی هم هستند. همین موضوع زمینه ساز توسعه و رونق بیشتر بازار و ارتباط روزافزون دانشگاه و بازار سرمایه است.

وی با بیان اینکه لیگ ستارگان بورس یک رقابت علمی و عملی است، اظهار داشت: چنین رویدادهایی به شرکت کنندگان کمک میکند تا دید اولیه را به دست بیاورند و سپس به شکل گیری شخصیت حرفه ای و کاری آینده آنها کمک کند.

منبع: سنا