نمونه مطلوب ارتباط دانشگاه و صنعت را با این مهم شاهد هستیم تعاملات بین المللی شکل گرفته در این رویداد بسیار ارزشمند است میزبان سومین لیگ ستارگان بورس، با تاکید بر این که این رویداد مهمترین فرصت برای دانشجویان علاقه مند به بازار سرمایه است، تاکید کرد...

بورس 24: علی رحمانی، معاون مالی و اداری دانشگاه الزهرا برگزاری لیگ ستارگان بورس را ارزشمند دانست و گفت: میزبانی این رویداد برای دانشگاه الزهرا باعث افتخار است و تلاش می کنیم لیگ ستارگان بورس با بهترین شکل برگزار شود. 

وی با اشاره به اینکه طی چند سال گذشته سیر تحولات بازار سرمایه تصاعدی بوده، افزود: بازار سرمایه همواره کانون توجه دانشجویان حسابداری، مالی و اقتصاد قرار داشت اما اکنون مورد توجه دانشجویان سایر رشته ها نیز قرار دارد.

میزبان سومین لیگ ستارگان بورس با تاکید بر این که این رویداد مهمترین فرصت برای دانشجویان علاقه مند به بازار سرمایه است تاکید کرد: لیگ ستارگان نمونه مطلوب ارتباط دانشگاه و صنعت است.

وی توسعه شبکه ارتباطاتی، کار آفرینی، تحلیل مالی، تصمیم گیری، شناخت ساختار ها ، افزایش مهارت های گروهی و یادگیری اخلاق حرفه ای را کارویژه های لیگ ستارگان بورس دانست و گفت: لیگ ستارگان بورس مسیر تعاملی خوبی را طی کرده و برگزار کنندگان نشان داده اند به ارتباط صنعت و دانشگاه اعتقاد دارند.

رحمانی افزود: تعاملات بین المللی شکل گرفته در این دوره لیگ اقدام بسیار ارزشمندی است و امیدوارم مسیر آن ادامه داشته باشد.

در پایان معاون مالی و اداری دانشگاه الزهرا با تاکید بر اینکه موفق ترین نهاد اقتصادی کشور پس از انقلاب بورس است و بازار سرمایه خود سرمایه ملی است، افزود: بازار سرمایه نمود آشکار یک بازار سالم رقابتی مبتنی بر تخصص و دانش است.

منبع: سنا