به گزارش کدال نگر بورس٢۴،شرکت پالایشگاه نفت اصفهان از پروژه های خود و همچنین پیش بینی اقلام مهم صورت سود و زیان در قالب گزارش تفسیری به نکات مهمی اشاره نمود.