به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت پالایش نفت اصفهان در ١٢ ماهه منتهی به اسفند ٩٧ برای هر سهم ٢۵٣٩ ریال سود حسابرسی شده محقق کرد. این در حالی است که در گزارش حسابرسی نشده رقم سود هر سهم ١٩٨١ ریال اعلام شده بود. افزایش ٣١٩ درصدی سایر درآمدهای عملیاتی و شناسایی ٧۶٧ میلیارد ریال درامد متفرقه از جمله دلایل اصلی افزایش سود این شرکت در گزارش حسابرسی شده بود.