به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سیمان هرمزگان اعلام داشت سود هر سهم مبلغ ٢٩١ ریال از محل فروش سهام شرکت تامین سرمایه امید می باشد.