لیگ ستارگان امروز همتراز با مسابقاتی همانند ربوکاپ شده است در دوره های بعدی شاهد حضور کشورهای بیشتری خواهیم بود زنگ سومین لیگ بین المللی ستارگان بورس، امروز با حضور مدیران ارشد بازار سرمایه به صدا در آمد. مدیر عامل شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس در آغاز این مراسم طی سخنانی گفت...

بورس 24: صبح امروز (شنبه) پانزدهم تیر ماه زنگ سومین لیگ بین المللی ستارگان بورس با حضور اعضای هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، مدیران ارشد بازار سرمایه و یاسر فلاح، مدیر عامل شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس به صدا درآمد. 

در ابتدای آیین گشایش لیگ ستارگان بورس، یاسر فلاح، مدیرعامل شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس عنوان کرد: تابستان ٩۶ و هنگامی که که شرایط بازار سرمایه متعادل نبود لیگ ستارگان بورس با حضور ١٠ تیم کار خود را شروع کرد و در آن زمان نقدهایی به آن شد. عنوان می شد این رقابت تبلیغ نوسان گیری و سفته بازی است!

او گفت: پاسخ این بود که که این رقابت صرفا رویدادی دانشجویی است و شرکت کنندگان سفیران بازار سرمایه هستند. امروز اما خوشحالیم که پاسخ نقدها با حضور ۶٠ تیم داخلی و پنج تیم بین المللی داده شد و سفیران بین المللی نیز به جمع خانواده بازار سرمایه ایران وارد شده اند.

دبیر اجرایی لیگ ستارگان بورس با بیان اینکه این رویداد امروز همتراز با مسابقات ربوکاپ شده است، گفت: امروز پنج تیم از ۴ کشور ترکیه، عمان، سوریه و عراق در ایران حضور دارند و ارزش افزوده لیگ ستارگان بورس چهره بین المللی آن است و امیدوارم در دوره های بعدی شاهد حضور کشورهای بیشتری باشیم.

منبع: سنا