به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سیمان فارس نو از افزایش نرخ فروش محصولات خود خبر داد.