به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سیمان هرمزگان اعلام داشت سهام شرکت سرمایه گذاری تامین سرمایه امید را با مطالبات سود سهام شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید تهاتر نموده است.