به گزارش بورس٢۴،ویتانا پس از نقل مکان از بازار پایه فرابورس به بازار دوم شاهد بازگشایی نماد معاملاتیش در روز دوشنبه مورخ هفدهم تیرماه خواهد بود