بلوک ٢٠ درصدی سهام شرکت پالایش نفت تهران به قیمت پایه هر سهم ٨ هزار و ۵١٠ریال در روز چهارشنبه(۵ مرداد) در بورس اوراق بهادار عرضه می‌شود.

بورس 24: بلوک 20 درصدی سهام شرکت پالایش نفت تهران به قیمت پایه هر سهم 8 هزار و 510ریال در روز چهارشنبه(5 مرداد) در بورس اوراق بهادار عرضه می‌شود.

بلوک 20 درصدی سهام شرکت پالایش نفت تهران که 4میلیارد و 799 میلیون و 999 هزار سهم این شرکت را شامل می‌شود، در روز چهارشنبه(5 مرداد) توسط سازمان خصوصی‌سازی به وکالت از سوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در بازار دوم بورس اوراق بهادار عرضه می‌شود.

بر این اساس این بلوک 20 درصدی شتران به قیمت پایه بورس در روز عرضه(معادل قیمت بسته شدن تابلو در روز قبل از عرضه) به اضافه 20 درصد به شرط آن که از مبلغ 8 هزار و 510ریال کمتر نباشد، و ارزش کل پایه 40 هزار و 847میلیارد و 991میلیون و 490هزار ریال به‌صورت نقد واگذار خواهد شد.

مبلغ سپرده شرکت در مزایده بلوک 20 درصدی پالایش نفت تهران نیز 4 هزار و 84میلیارد و 799میلیون و 149هزار ریال تعیین شده است که خریدار باید 20 درصد مبلغ پشنهادی خود را در مدت 20 روز کاری به حساب سازمان خصوصی‌سازی واگذار کند.

این گزارش می‌افزاید: در حال حاضر شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران با 20 درصد و شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت با 70 درصد سهامداران عمده شرکت پالایش نفت تهران هستند.

همچنین احداث، راه‌اندازی و بهره‌برداری از کارخانجات صنعتی به منظور تولید، بازاریابی، روش، صدور انواع محصولات شیمیایی، دریافت، معاوضه و خرید خوراک پالایشگاه، پالایش و فرآورش نفت خام و ... موضوع فعالیت شرکت پالایش نفت تهران را تشکیل می‌دهند.