نشست مشترک مدیر استان فارس بیمه آرمان و مدیر برخی استان های بانک ایران زمین برگزار شد. در این جلسه در خصوص...

بورس 24: در نشست مشترکی با حضور سید نیما پاد رئیس شعبه فارس شرکت بیمه آرمان و شاهی مدیر استان های فارس، بوشهر و کهکیلویه بانک ایران زمین و همچنین آقایان فاطمی و خارستانی معاونت منطقه و مدیر روابط عمومی این بانک در منطقه جنوب کشور، در خصوص راهکارهای موجود در راستای توسعه همکاری های مشترک دو جانبه بحث و تبادل نظر گردید.

در این نشست که به میزبانی شعبه ی شیرازبیمه آرمان برگزار گردید، طرفین ضمن تاکید بر قابلیت ها و توانمندی های موجود هر دو مجموعه بر سر چگونگی افزایش همکاری های دو جانبه به گفتگو نشستند. 

منبع: روابط عمومی