به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، درآمد فروش شرکت چادرملو در ٣ ماهه نخست سال ١٣٩٨ به حدود ٢٠٨۵ میلیارد تومان رسید.