سید مهدی پارچینی مدیر عملیات بازار بورس در گفت و گو با خبرنگار بورس ٢۴ گفت: عرضه های اولیه نیز مانند سایر نمادها به دلیل نوسان بیش از ٢٠ درصدی قیمت سهم به مدت ۶٠ دقیقه در وضعیت سفارش گیری قرار می گیرند و در واقع در معاملات آن ها وقفه ای ۶٠ دقیقه ای رخ می دهد. اما پس از این ۶٠ دقیقه معاملات در دامنه نوسان سهم پیش از وقفه، ادامه خواهد یافت...

بورس 24 : ساعتی قبل نماد سیمرغ در بورس تهران متوقف شد. ناظر بازار علت توقف این نماد را تغییرات بیش از 20 درصدی قیمت اعلام کرد. این در حالی است که گفته شده بود عرضه های اولیه مشمول قوانین توقف نماد به دلیل نوسان های 20 و 50 درصدی قیمت نخواهند شد. اما اکنون شاهد توقف نماد سیمرغ پس از رشد 20 درصدی قیمت هستیم.

سهام شرکت سیمرغ با نماد سیمرغ دوم تیر ماه با قیمت 510 تومان عرضه اولیه شد و امروز در پنجمین روز معاملاتی خود پس از عرضه اولیه به قیمت 615 تومان رسید.

سید مهدی پارچینی مدیر عملیات بازار بورس در گفت و گو با خبرنگار بورس 24 گفت: عرضه های اولیه نیز مانند سایر نمادها به دلیل نوسان بیش از 20 درصدی قیمت سهم به مدت 60 دقیقه در وضعیت سفارش گیری قرار می گیرند و در واقع در معاملات آن ها وقفه ای 60 دقیقه ای رخ می دهد. اما پس از این 60 دقیقه معاملات در دامنه نوسان سهم پیش از وقفه، ادامه خواهد یافت.

وی افزود: اما عرضه های اولیه پس از نوسان 50 درصدی قیمت متوقف نمی شوند زیرا باید برای شفاف سازی علل صعود قیمت کنفرانس خبری برگزار کنند و پروسه زمان بری است اما هنگامی که برای توقف 20 درصدی متوقف می شوند اتفاق ویژه ای در معاملات آن ها رخ نمی دهد و صرفا 60 معاملات آن ها متوقف می شود اما پس از آن 60 دقیقه معاملات به روال عادی خود باز می گردد.

پارچینی تاکید کرد: در ابتدا قانون توقف نمادها به دلیل نوسان 20 درصدی و 50 درصدی بری کلیه نمادها اعم از عرضه های اولیه نیز حاکم بود اما در ادامه این مقررات با تغییراتی همراه شد که بر اساس آن نمادهای عرضه های اولیه تنها برای نوسان بیش از 20 درصدی به مدت 60 دقیقه متوقف شوند و قانون توقف نماد پس از نوسان 50 درصدی مشمول عرضه های اولیه نمی شود.