به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، بانک دی عنوان نمود هیچ یک از مطالبات سوخت شده نمی باشد،حال آن که اطلاعات کنفرانس اطلاع رسانی حکایت از آن دارد که بانک دی درصدد فروش دارایی های خود برای پوشش زیان انباشته می باشد و درمرحله بعد قصد افزایش سرمایه را دارد.همچنین فروش نیروگاه دماوند نیز از دیگر برنامه های بانک دی می باشد.گفتنی است ، وزارت اقتصاد و دارایی ادغام این بانک با بانک های دیگر را تکذیب کرده است...