بورس ٢۴ : هلدینگ پگاه دارای زیرمجموعه هایی شامل شرکت های پگاه آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، گلستان، اصفهان، خراسان، فارس و گلپایگان است که تمامی این شرکت ها در بازار سرمایه نیز حضور فعال دارند. طی روزهای اخیر با توجه به افزایش نرخ شیر خام خبرهایی مبنی بر افزایش نرخ محصولات این هلدینگ مطرح شد که ظاهرا با توجه به افزایش نرخ نهاده های تولیدی لزوم این رشد قیمتی بیش از پیش بود. در همین رابطه با یکی از مدیران هلدینگ پگاه گفت و گویی داشتیم که افزایش قیمت محصولات تولیدی پگاه را تائید کرد...

بورس 24 : هلدینگ پگاه دارای زیرمجموعه هایی شامل شرکت های پگاه آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، گلستان، اصفهان، خراسان، فارس و گلپایگان است که تمامی این شرکت ها در بازار سرمایه نیز حضور فعال دارند. طی روزهای اخیر با توجه به افزایش نرخ شیر خام خبرهایی مبنی بر افزایش نرخ محصولات این هلدینگ مطرح شد که ظاهرا با توجه به افزایش نرخ نهاده های تولیدی لزوم این رشد قیمتی بیش از پیش بود. در همین رابطه با یکی از مدیران هلدینگ پگاه گفت و گویی داشتیم که افزایش قیمت محصولات تولیدی پگاه را تائید کرد.

عباس جهانگیری مدیر سرمایه گذاری هلدینگ پگاه در گفت وگو با خبرنگار بورس24 در خصوص افزایش نرخی که این هلدینگ اخیرا دریافت کرده است، گفت: افزایش نرخ محصولات تولیدی پگاه تماما بر اساس مجوزهایی بوده است که دریافت کرده ایم. در حقیقت با توجه به افزایش هزینه های تولید و افزایش بهای تمام شده محصولات تک تک استان های ما هر کدام به صورت مجزا اقدام به دریافت مجوز افزایش سرمایه کرده اند.

افزایش نرخ شیر خام علت اصلی افزایش قیمت محصولات ما بود

مدیر سرمایه گذاری هلدینگ پگاه همچنین در ادامه تصریح کرد: از جمله دلایل اصلی افزایش هزینه ها و همچنین بهای تمام شده محصولات پگاه افزایش نرخ شیر خام بوده است. در سبدهای کالایی ما و در شرکت های مختلفی که در استان ها داریم ، تا 78درصد بهای تمام شده ما مربوط به قیمت سیر خام است .مثلا در نماد «غشصفها» حدود 60 درصد از بهای تمام شده کالاهای خریداری شده شان به شیر خام متصل بوده است.

عباس جهانگیری با بیان این که افزایش نرخ شیرخام به صورت های متفاوتی تاثیراتی را بر قیمت تمام شده ما از ابتدای سال تاکنون داشته ، افزود: در حقیقت دولت مجوز افزایش نرخ را به پگاه داد تا بتوانیم بخشی از فشاری که طی ماه های اخیر بر این گروه غذایی وارد شده را جبران کنیم. با توجه به شرایطی که مطرح شد دولت این امکان را به ما داد تا با افزایش نرخ در کالاهای لبنی بخشی از این هزینه ها را جبران کنیم تا سرپا مانده و به فعالیت و تولید خود ادامه دهیم.