آمادگی برای تیک آف با ورود جریان نقدینگی شاهدیم تنها فروش ٢ مورد از ٩ مورد مزایده شرکت های داتام، سبب فروش ٢٩٩٢ میلیاردی و شناسایی سود ١٠٠۴ میلیاردی شده است. این امر نشان می دهد، بانک ایران زمین، از طریق سایر دارایی های خود عمدتا شرکت توسعه تجارت داتام و املاک خود پتانسیل های بسیار بالایی دارد که واگذاری حتی بخشی از این دارایی ها علاوه بر کاهش شدید زیان انباشته در بانک سبب ورود نقدینگی قابل توجه و افزایش تسهیلات دهی و افزایش سود تسهیلات نیز خواهد شد، که...

بورس 24: بانک ایران زمین در نگاه اول با زیان همراه شده است، اما بازار هوشمند با افزایش تقاضا خرید در سهام این بانک سبب رشد قیمتی خوبی در سهام بانک ایران زمین را فراهم آورده است.

علت چیست...؟  

همان طور که در جدول بالا مشخص می باشد، بانک با زیان انباشته 2388 میلیارد تومان حدودا به ازای هر سهم 600 تومان همراه می باشد.

اما در دیگر سوی ترازنامه شاهد سایر دارایی ها به ارزش 16440 میلیاد تومان به ازای هر سهم 41 هزار تومان می باشیم. 

همان طور که مشاهده می شود، عمده سایر دارایی ها شرکت توسعه تجارت داتام و املاک می باشد که با رشد ارزش قابل توجهی همراه شده اند.

شرکت توسعه تجارت داتام هلدینگ بزرگی متشکل از شرکت ها و پروژه های ساختمانی بوده که دارای ارزش بالایی می باشد.

بخشی از دارایی های داتام به شرح ذیل به مذایده گذاشته شد: 

بر اساس این گزارش تنها فروش 2 مورد از 9 مورد مزایده شرکت های داتام سبب فروش 2992 میلیاردی و شناسایی سود 1004 میلیاردی شده است. 

این امر نشان می دهد، بانک ایران زمین از طریق سایر دارایی های خود عمدتا شرکت توسعه تجارت داتام و املاک خود پتانسیل های بسیار بالایی دارد که واگذاری حتی بخشی از این دارایی ها علاوه بر کاهش شدید زیان انباشته در بانک سبب ورود نقدینگی قابل توجه و افزایش تسهیلات دهی و افزایش سود تسهیلات نیز خواهد شد.