به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، فروشگاه زنجیره ای افق کوروش در سه ماهه منتهی به خرداد ١٣٩٨ از فروش محصولات خود١۶١۵میلیارد تومان درآمد کسب نمود که مبلغ۵٨٠ میلیارد تومان آن مربوط به فروش خرداد ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ٣ ماهه منتهی به سال ٩٨ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل٧٧ درصد رشد داشته است.