به گزارش کدال نگر بورس٢۴،شرکت تامین سرمایه امید در شش ماهه منتهی به خرداد٩٨ مبلغ١٣١میلیارد تومان درامد داشته است گفتنی است ٣۶میلیارد تومان از این مبلغ مربوط به خرداد ماه می باشد.حال انکه درامد خردادماه سال ٩٨ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ١٢۵درصد افزایش یافته است.