به گزارش کدال نگر بورس٢۴،شرکت تاید واتر خاورمیانه در سه ماهه منتهی به خرداد٩٨ مبلغ۵٩میلیارد تومان درامد داشته است گفتنی است ١٩میلیارد تومان از این مبلغ مربوط به خرداد ماه می باشد.حال انکه درامد سه ماهه سال ٩٨ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۵درصد افزایش یافته است.