نرخ پایانی روز جاری نسبت به عرضه سه روز گذشته در قیمت ٣۴٩٨ تومان ٣.۵%...

بورس24: شمش بلوم شرکت معدنی و صنعتی چادرملو امروز به نرخ پایه 31,958 ریال (برابر با پایه قبلی) در بورس کالا عرضه شد و حجم تقاضا به 25 هزار تن رسید.

حداکثر نرخ رقابتی برای شمش چادرملو 33,879 ریال بوده است و پایانی معامله نیز با 6 درصد افزایش نسبت به نرخ پایه به محدوده 33,750 ریال رسید. حجم عرضه ها نیزامروز به 8 هزار تن محدود شد.

مطابق با نمودار، روند کاهشی نرخ شمش از محدوده 4148 تومان در اواخر اردیبهشت ماه تا سطح 3375 تومان کنونی ادامه داشته است. نرخ پایانی روز جاری نسبت به عرضه سه روز گذشته در قیمت 3498 تومان 3.5% افت را نشان می دهد.