به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت پتروشیمی شیراز در ٣ ماهه منتهی به خرداد ١٣٩٨ از فروش محصولات خود ١٠٠۴ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که مبلغ ٣٨٧ میلیارد تومان آن مربوط به فروش خرداد ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ٣ ماهه سال ٩٨ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ١٣۶ درصد رشد داشته است.