وزیر صمت گفت: فعال سازی بازارچه‌های مرزی و شناسایی و برطرف کردن مشکلات تجار، یکی از فرصت‌ها و موارد کارگشا در افزایش مبادلات ایران و پاکستان است.

بورس 24: وزیر صمت گفت: فعال سازی بازارچه‌های مرزی و شناسایی و برطرف کردن مشکلات تجار، یکی از فرصت‌ها و موارد کارگشا در افزایش مبادلات ایران و پاکستان است.

رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره سفر نخست وزیر پاکستان به ایران در اردیبهشت امسال، گفت: در این سفر بهره برداری از فرصت‌های تجاری و اقتصادی طرفین مورد تاکید قرار گرفته و این جلسه در راستای بررسی راهکار‌های موجود برای افزایش مبادلات تجاری برگزار می‌شود.

وی اضافه کرد: فعال سازی بازارچه‌های مرزی و شناسایی و برطرف کردن مشکلات تجار، یکی از همین فرصت‌ها و موارد کارگشا در افزایش مبادلات دو کشور است.

رحمانی اظهار داشت: بزودی سفری به پاکستان خواهم داشت تا از نزدیک توافقات انجام شده را عملیاتی کنیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تقدیر از پیگیری‌های طرف پاکستانی اظهار کرد: تمایل دو طرف همکاری سازنده تجاری فی مابین است که امیدواریم با تدابیر اتخاذ شده و مشارکت بیشتر بخش خصوصی نتایجی خوبی را در آینده ای نزدیک کسب کنیم.

منبع: شاتا