به گزارش کدال نگر بورس ٢۴,شرکت بهمن دیزل در سه ماه مبلغ ١٠٠میلیارد تومان از فروش محصولات خود درامد داشته است که ٢٩میلیارد تومان از این مبلغ برای خرداد ماه می باشد گفتنی است مبلغ فروش شرکت در سه ماهه اول ٩٧ مبلغ ١۵٨ میلیارد تومان بود.