آیا شرکت هایی که در ۵ سال اخیر افزایش سرمایه داشته اند هم می توانند دوباره از مالیات صفر تجدید ارزیابی دارایی استفاده کرده و افزایش سرمایه بدهند؟ آیا این ۵ سال از الان به بعد است یا عطف به ماسبق هم می شود؟ معاون سازمان بورس در گفت و گو با بورس ٢۴ : در حال استعلام رویه اجرای این مقررات از سازمان امور مالیاتی هستیم

بورس 24 : سازمان امور مالیاتی بخش نامه معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها را طبق قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور وحمایت از کالای ایرانی» ابلاغ کرد. بر اساس این بخش نامه شرکت ها می توانند از معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی در عرض ۵ سال فقط یک بار استفاده کنند. این که «پروسه 5 ساله» شامل سال های اخیر بوده و یا از امسال در نظر گرفته می شود؟ محل ابهام است و در حال حاضر توسط سازمان بورس و اوراق بهادار از سازمان امور مالیاتی در حال استعلام است.

مقررات جدید در حال استعلام است

حسن امیری معاون نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار در مورد ابلاغیه جدید سازمان امور مالیاتی درباره معافیت افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی و این که این پروسه 5 ساله آیا از زمان اکنون محاسبه می شود ؛ یا مشمول شرکت هایی که در 5 سال اخیر از این محل افزایش سرمایه داده اند هم می شود ، به خبرنگار بورس 24 توضیح داد: این موضوع و چند مورد دیگر در حال حاضر توسط سازمان بورس از سازمان امور مالیاتی استعلام شده ؛ تا به طور دقیق زمان دقیق اجرای این قانونو جزئیات آن مشخص شود.

وی افزود: این موضوع حقوقی است و عطف به ماسبق شدن آن از نظر حقوقی بررسی می شود، البته این بحث حقوقی آثار مالیاتی هم دارد و به همین دلیل نهایتا سازمان امور مالیاتی تصمیم گیری خواهد کرد که آیا شرکت هایی که در 5 سال اخیر از این امتیاز قانونی یعنی معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی استفاده کرده اند ، دوباره هم می توانند از این امتیاز استفاده کنند یا منظور قانون گذار از الان تا 5 سال آینده است؟

وی تاکید کرد : فعلا برای قضاوت و اظهار نظر زود است ، باید ببینیم سازمان امور مالیاتی در این مورد چه تصمیمی می گیرد و ابلاغیه اخیر همان قانونی است که تصویب شده و جزئیاتی ندارد.

صورت های مالی 96، ملاک است

از این مقام مسئول در سازمان بورس و اوراق بهادار پرسیدیم که موضوع مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا که علاوه بر قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» برای شرکت های دارای زیان انباشته امتیازاتی جهت برخورداری از معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها در نظر گرفته بود ، چیست؟ که توضیح داد: طبق این مصوبه شرکت هایی که صورت های مالی سال 96 آن ها زیان انباشته داشته و مشمول ماده 141بوده اند ، تا سال 98 مهلت دارند که ازمحل مازاد تجدید ارزیابی ها افزایش سرمایه بدهند و معاف از مالیات شوند. در واقع این مصوبه فقط برای شرکت های زیان ده در سال 96 است.


نظرات

  • کاربر شماره ۵۸۹۸۰

    قانون درمورد جزائی عطف به ما سبق نمیشود اما در امور حقوقی میتواند عطف به ماسبق هم بشود و باید دید که نظر قانونگذار چیست.

    ۱۳۹۸/۴/۴ - ۱۹:۲۶