به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش از انعقاد قراداد فروش تعداد ٣٠,٠٠٠ دستگاه کارتخوان به شرکت تجارت الکترونیک پارسیان خبر داد.