به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت پتروشیمی زاگرس در ٣ ماهه منتهی به خرداد ١٣٩٨ از فروش محصولات خود ٢٢٩٠ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که مبلغ ۶٢٩ میلیارد تومان آن مربوط به فروش خرداد ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ٣ ماهه سال ٩٨ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ١٢۶ درصد رشد داشته است.