به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت گروه صنایع کاغذ پارس در ٧ ماهه منتهی به خرداد ١٣٩٨ از فروش محصولات خود ٢٣۵ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که مبلغ ٣٨ میلیارد تومان آن مربوط به فروش خرداد ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ٧ ماهه سال ٩٨ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۶٠ درصد رشد داشته است. هم چنین نرخ فروش کاغذ رول سفید و خمیر ویرجین در خرداد نسبت به میانگین ٧ ماهه با رشد قابل توجهی همراه بود.