بازار سرمایه با ٣١.۵ درصد بازدهی، بیشترین سود را در سال جاری نسبت به بازارهای ارز و سکه نصیب سرمایه‌گذاران خود کرده است.

بورس 24: بازار سرمایه با 31.5 درصد بازدهی، بیشترین سود را در سال جاری نسبت به بازارهای ارز و سکه نصیب سرمایه‌گذاران خود کرده است.

مقایسه عملکرد بازارهای سهام، ارز و سکه در سالجاری بیانگر این است که بازار سهام در این مدت با 31.5 درصد رشد، بیشترین سود را نسبت به بازارهای ارز و سکه نصیب خود کرده است.

این در حالی است که در این مدت، بازار ارز(دلار) با تغییر 1.9 درصدی و بازار سکه با نوسان 1.3 درصدی مواجه بوده‌اند.

این گزارش می‌افزاید: بورس اوراق بهادار از ابتدای امسال تا پایان خردادماه 56 روز معاملاتی را پشت سر گذاشته است و در این مدت تعداد 258میلیارد و 55میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 723هزار و 503میلیارد ریال در 17میلیون و 592هزار و 999دفعه مورد در این بازار مورد معامله قرار گرفته است. شاخص کل نیز که معاملات امسال بورس را از ارتفاع 178هزار و 659 واحد آغاز کرده است در پایان خردادماه 56هزار و 220واحد رشد را به ثبت رساند و به ارتفاع 234هزار و 879واحد رسید.