به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت تراکتور سازی ایران در ٣ ماهه منتهی به خرداد ١٣٩٨ از فروش محصولات خود ۴۵٩ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که مبلغ ١۴٢ میلیارد تومان آن مربوط به فروش خرداد ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ٣ ماهه سال ٩٨ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ٢٢۵ درصد رشد داشته است.