بورس ٢۴ : وام مسکن یکم که به خانه اولی ها پرداخت می شود از زمان راه اندازی صندوق پس انداز مسکن یکم در بانک مسکن تا کنون تغییر نکرده است... صندوق پس انداز مسکن یکم خرداد ماه سال ٩۴ توسط وزیر راه و شهرسازی وقت و رئیس کل بانک مرکزی وقت (آخوندی و سیف) در شعبه مرکزی بانک مسکن تاسیس شد و از آن زمان تا کنون بیش از ٣٠٠ هزار نفر در سراسر کشور وارد این صندوق شده اند و بیش از ۵ هزار میلیارد تومان سپرده گذاری انجام داده اند...

بورس 24 : وام مسکن یکم که به خانه اولی ها پرداخت می شود از زمان راه اندازی صندوق پس انداز مسکن یکم در بانک مسکن تا کنون تغییر نکرده است.

صندوق پس انداز مسکن یکم خرداد ماه سال 94 توسط وزیر راه و شهرسازی وقت و رئیس کل بانک مرکزی وقت (آخوندی و سیف) در شعبه مرکزی بانک مسکن تاسیس شد و از آن زمان تا کنون بیش از 300 هزار نفر در سراسر کشور وارد این صندوق شده اند و بیش از 5 هزار میلیارد تومان سپرده گذاری انجام داده اند.

وام مسکن یکم در آن زمان برای تهران با سقف ریالی 80 میلیون تومان برای تقاضای انفرادی و 160 میلیون تومان برای تقاضای زوجین تصویب شد. از آن زمان تاکنون به رغم آن که قیمت مسکن در تهران 200 درصد افزایش پیدا کرده است اما بانک مرکزی سقف وام یکم را تغییری نداده است.

زمانی که صندوق پس انداز مسکن یکم راه افتاد متوسط قیمت مسکن در تهران متری 4 میلیون و 200 هزار تومان بود. امروز متوسط قیمت مسکن به متری 12 میلیون و 600 هزار تومان رسیده است.

قدرت این تسهیلات به یک سوم کاهش پیدا کرده است.

زوج های جوان با این تسهیلات تنها می توانند پول حدود 13 مترمربع از یک واحد مسکونی را برای خود تامین کنند.