شرکت مبین وان کیش امروز در مجمع افزایش سرمایه دو مرحله ای خود را تصویب کرد.