اسحاقی مدیرعامل شرکت نفت ایرانول ضمن ارائه گزارش عملکرد ، طی شش سال حضورش در این مجموعه، به سوالات سهامداران پاسخ داد. وی گفت: سال گذشته بهترین سال ایرانول بود و مقدار فروش انواع روغن موتور ایرانول از ١۵٠ میلیون لیتر سال ٩۶ به حدود ١٧٠ میلیون لیتر ، فروش ریالی ایرانول از حدود ١٣ هزار میلیارد به حدود ٢١ هزار میلیارد ریال و سهم بازار ایرانول از ٢٧ درصد به بیش از ٣٠ درصد رسید.